Med nettbrett i barnehagen

- et praktisk kurs om bruk av nettbrett i barnehagen

Med nettbrett i barnehagen

Bruk av nettbrett som pedagogisk hjelpemiddel er på full vei inn i barnehagen. Utfordringene og mulighetene sloss om å stå forrest i køen. På en morsom og kreativ måte blir du dratt inn i nettbrettenes verden og hvordan barnehagen kan bruke nettbrettene til både lek og utvikling.

Essensen i nettbrett er «Apper», små dataprogrammer som både underholder og gir læring. På Google Play (for Android) og Appstore (for iPad) kan du velge mellom tusenvis av disse.

  • Hvordan finner du de gode appene?
  • Hvordan bruke nettbrettet i det pedagogiske arbeidet?
  • Hvordan håndterer du mange nettbrett på en effektiv måte?

Gjennom forelesning og gruppearbeid lærer du det helt grunnleggende om hvordan et nettbrett virker og du får svar på spørsmålene over. Gjennom praktiske eksempler og øvelser blir du veiledet i mange bruksområder for nettbrettet i din barnehage.

Kurset tilpasses den type nettbrett din barnehage benytter (Android og/eller iPad). 

Kurset er for hele personalgruppen (maks 30 deltakere) og holdes i barnehagen. Tidsramme 3-6 timer.

Ta gjerne med deres egne nettbrett. Vi har også med nettbrett som kan brukes under gruppearbeidet.

 

Hvorfor dette kurset?

Dette kurset er for barnehager som ønsker å ta i bruk nettbrett i det pedagogiske arbeidet og trenger inspirasjon, kunnskap og felles entusiasme for å komme i gang. 

 

Kurset er for hele personalgruppa.

Vi kommer til din barnehage og holder kurset for hele personalgruppa. Erfaringer viser at dette er en viktig suksessfaktor for å komme godt i gang med IKT aktiviteter i barnehagen.

 

Hvorfor denne kursmodellen?

For å få alle ansatte med på IKT-relaterte aktiviteter kreves det felles entusiasme. Kurset er morsomt og alle deltar aktivt – på hjemmebane.

Kurs for hele personalgruppa er kostnadseffektivt – meget lav kostnad per ansatt.